Pokud používáte blogovací systém Blogger a máte aktivovaný nový profil Google+, ale chcete použít staré zobrazení profilu na vašem blogu, klikněte na následující link a proveďte změnu a následně doplňte informace o vás.

Flattr this
Nejlepší hosting - WEDOS.COM


Post Navigation